Sekretariat

BOSAM ledes af en bestyrelse af beboerrepræsentanter og afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra hhv. private og almene udlejningsejendomme. Bestyrelsen vælges på foreningens årlige generalforsamling af beboerrepræsentationer / afdelingsbestyrelser fra alle de ejendomme, der er tilknyttet BOSAM. I det daglige betjenes beboerrepræsentationen / afdelingsbestyrelsen af BOSAMs sekretariat i Vandkunsten 3, 4. sal, 1467 København K.

Direktør René Suhr

René er direktør I BOSAM og har 15 års erfaring som beboerrepræsentant og lejervalgt bestyrelsesmedlem i en boligfond. René har siden 2001 været lægdommer ved boligretten i København og på Frederiksberg samt fungeret som medlem af Beboerklagenævnet på Frederiksberg i perioden 2002-2006 og lejervalgt nævnsmedlem ved De Københavnske Huslejenævn siden 2016.

Juridisk konsulent Martin Nørbo Frederiksen

Martin er uddannet jurist fra Københavns Universitet med speciale i lejeret. Martin har igennem en årrække arbejdet som juridisk sagsbehandler i sekretariatet for huslejenævnene i Københavns Kommune og inden da med lejerrådgivning inden for privat udlejning. Martin har tidligere erfaring som beboerrepræsentant i den ejendom, hvor han bor, og er fra 2021 udpeget som lægdommer ved boligretten i København og på Frederiksberg.