Sekretariat

BOSAM ledes af en bestyrelse af beboerrepræsentanter og afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra hhv. private og almene udlejningsejendomme. Bestyrelsen vælges på foreningens årlige generalforsamling af beboerrepræsentationer / afdelingsbestyrelser fra alle de ejendomme, der er tilknyttet BOSAM. I det daglige betjenes beboerrepræsentationen / afdelingsbestyrelsen af BOSAMs sekretariat i Vandkunsten 3, 4. sal, 1467 København K.

Administrerende direktør René Suhr

René er direktør I BOSAM og har 15 års erfaring som beboerrepræsentant og som lejervalgt bestyrelsesmedlem i en boligfond. René har siden 2001 været lægdommer ved boligretten i København og på Frederiksberg samt medlem af Beboerklagenævnet på Frederiksberg i perioden 2002-2006.

Konsulent Jørgen Hemmingsen

Jørgen fungerer som sagsbehandler og har været været ansat i BOSAM siden foreningen blev stiftet i år 2000. Som tidligere administrativ leder gennem mange år inden for lejerbevægelsen har Jørgen en omfattende erfaring med private og almene udlejningsejendomme samt rådgivning i forbindelse stiftelse af andelsboligforeninger. Udover arbejdet for BOSAM varetager Jørgen også hvervet som nævnsmedlem ved De Københavnske Huslejenævn samt lægdommer ved boligretten i København.

Konsulent Anne Katrine Andersen

Anne Katrine Andersen er jurist og brænder for at rådgiver lejere om deres rettigheder. Anne Katrine har erfaring med rådgivning fra hendes mangeårige bestyrelsesarbejde i en aktieforening og har desuden været domsmand i Østre Landsret i perioden 2004-2010.