Priser

Gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Private udlejningsejendomme: 1-25 lejemål 6.453,00 kr. pr. år
yderligere 26-100 lejemål 245,00 kr. pr. lejemål pr. år
yderligere 101-499 lejemål 197,00 kr. pr. lejemål pr. år
Over 500 lejemål aftales individuelt
Almene udlejningsejendomme: 197,00 kr. pr. lejemål pr. år
Andelsboliger: 197,00 kr. pr. bolig pr. år

Fondsejede ejendomme, hvor der også ydes rådgivning til lejervalgte fondsbestyrelsesmedlemmer, betaler et tillæg.