Priser

Gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022

Private udlejningsejendomme: 1-25 lejemål 6.590,00 kr. pr. år
yderligere 26-100 lejemål 251,00 kr. pr. lejemål pr. år
yderligere 101-499 lejemål 202,00 kr. pr. lejemål pr. år
Over 500 lejemål aftales individuelt
Almene udlejningsejendomme: 202,00 kr. pr. lejemål pr. år
Andelsboliger: 202,00 kr. pr. bolig pr. år

Fondsejede ejendomme, hvor der også ydes rådgivning til lejervalgte fondsbestyrelsesmedlemmer, betaler et tillæg.