Om BOSAM

Alle BOSAMs ressourcer anvendes til sammen med de valgte beboerrepræsentanter og afdelingsbestyrelser at matche udlejersiden. BOSAM yder rådgivning og bistand på baggrund af en sekretariatsaftale med den enkelte ejendoms beboerrepræsentation / afdelingsbestyrelse, hvor BOSAM blandt andet tilbyder følgende:

  • Professionel rådgivning og sagsbehandling med fokus på betjening af høj kvalitet
  • Løbende dialog med beboerrepræsentationen / afdelingsbestyrelsen
  • Rådgivning til enkeltbeboere efter henvisning fra den tilsluttede beboerrepræsentation / afdelingsbestyrelse
  • Henvisning til boligretssagkyndig advokat med henblik på bedømmelse af sager
  • Deltagelse i budgetmøder med udlejer efter aftale
  • Deltagelse i alle forhandlinger med udlejer efter aftale
  • Deltagelse i den årlige bygningsgennemgang efter aftale
  • Deltagelse i det årlige beboermøde / afdelingsmøde efter aftale
  • Gratis kurser og seminarer for beboerrepræsentanter og medlemmer af afdelingsbestyrelse
  • Netværk til udveksling af erfaringer og ideer med andre beboerrepræsentanter / afdelingsbestyrelsesmedlemmer

 

Rådgivning og sagsbehandling

BOSAM tilbyder rådgivning og sagsbehandling til beboerrepræsentationer / afdelingsbestyrelser. Sekretariatsaftalen omfatter også rådgivning og sagsbehandling for enkeltbeboere i ejendommen. Det forudsætter en henvisning fra beboerrepræsentationen / afdelingsbestyrelsen, hvilket er en nødvendig fremgangsmåde for at sikre, at den valgte beboerrepræsentation / afdelingsbestyrelse altid er velorienterede om alle forhold i ejendommen.

I modsætning til en række andre lejerforeninger er det kun beboerrepræsentationer / afdelingsbestyrelser, der kan tegne sekretariatsaftale med BOSAM. Som enkeltlejer kan man ikke blive medlem af BOSAM. Denne strategi har vi valgt for bedre at kunne udnytte vores ressourcer til personlig og hurtig betjening af beboerrepræsentationen / afdelingsbestyrelsen til gavn for alle lejere i ejendommen.

Derfor har vi også en klar målsætning om, at de tilsluttede beboerrepræsentationer / afdelingsbestyrelser ikke skal “vente på svar”, “vente på at komme igennem” eller “ringe på bestemte tidspunkter”. Beboerrepræsentationen skal kunne forvente at få hurtigt svar, når behovet for rådgivning kræver dette!

Da netop den hurtige service er vigtig, benytter vi flittigt e-mail og telefon i den daglige kontakt.

Beboerrepræsentanternes og afdelingsbestyrelsesmedlemmernes arbejde er frivilligt, men forbundet med et stort økonomisk ansvar, når der eksempelvis skal tages stilling til et kompliceret budget, som er grundlaget for huslejefastsættelsen. Lejelovgivningen er så kompliceret, at selv jurister omtaler denne som det måske mest uigennemskuelige danske lovkompleks. For os er derfor afgørende, at vi i BOSAM altid er i stand til at yde en hurtig og professionel rådgivning.

I BOSAM lægger vi stor vægt på at kunne mestre paragrafferne, og BOSAM er bl.a. repræsenteret i huslejenævn, og vi har udpeget en række lægdommere ved boligretterne.

Hvor det er muligt prøver vi ofte at løse sagerne gennem dialog med udlejer / boligselskabet, men vi fører naturligvis også sager ved huslejenævnet og beboerklagenævnet, når det er nødvendigt.

Skulle det blive nødvendigt at overveje en fortsættelse af en sag ved de almindelige domstole, kan der efter aftale henvises til gennemgang og vurdering hos en boligretssagkyndig advokat.

 

Deltagelse i forhandlinger mv.

I BOSAM lægger vi stor vægt på et tæt samarbejde med beboerrepræsentationen / afdelingsbestyrelsen, så eventuelle forhandlinger med udlejer / boligselskabet i videst muligt omfang kan foregå på et seriøst og ligeværdigt grundlag.

Sekretariatsaftalen omfatter derfor også deltagelse ved beboerrepræsentationens / afdelingsbestyrelsens forhandlinger, eksempelvis ved budgetmøder forud for varsling af lejeforhøjelser, ligesom vi efter aftale også gerne deltager på det årlige beboermøde / afdelingsmøde.

Beboerrepræsentationen har også efter loven krav på en årlig bygningsgennemgang med udlejer/administrator, hvor BOSAM tilbyder at deltage.

 

Faglige og sociale arrangementer.

Demokrati handler for os også om skabe rum for samtale og erfaringsudveksling mellem beboerrepræsentanter / afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Derfor afholder vi ikke kun generalforsamlinger og andre formelle møder, men lægger også stor vægt på vores forskellige arrangementer af både faglig og social karakter som fx seminarer og kurser.